Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken Provincie Zeeland

Voor:
 • Groene daken

De provincie Zeeland geeft subsidie voor het aanleggen van een groen dak.

Bedrag:

 • € 25 per m2 dak
 • Maximaal € 2.500 per aanvraag

Enkele randvoorwaarden:

 • U mag slechts één keer subsidie aanvragen per adres
 • De aanvraaglocatie is binnen de bebouwde kom van de provincie Zeeland
 • De aanvrager van het groene dak is de eigenaar van de woning
 • Het groene dak is te realiseren op een bestaande woning
 • Daken van reeds gerealiseerde garages komen in aanmerking wanneer de aanvrager ook een pand of woning bezit op hetzelfde perceel
 • Het groene dak is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf (met keurmerk ‘GroenKeur’ van stichting Groenkeur)
 • De subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak, dus exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten

Voorwaarden groen dak:

 • Het groene dak heeft een waterbergingscapaciteit van minimaal 20 l/m2
 • Het groene dak bestaat ten minste uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag
 • Het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 10 m2
 • Het groene dak heeft een hellingshoek tot 35 graden

Let op: vanaf het toekennen van de subsidie moet uw groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd zijn. U mag de werkzaamheden pas na de toekenning van de subsidie starten! 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.