Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken Molenlanden

Voor:
 • Groene daken

In de gemeente Molenlanden kun je subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 25,- per m2 te realiseren groen dak. Het totale subsidiebedrag per woning is niet hoger dan € 15.000,-. 

Belangrijkste voorwaarden

 • De aanvrager is eigenaar en/of huurder van een gebouw dat geplaatst is in Molenlanden. Daaronder vallen: opstalhouder, erfpachter, Vereniging van Eigenaren, woningcoöperatie, gerechtigde tot appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en op basis hiervan het uitsluitende gebruik heeft van een aan die coöperatie in blooteigendom toebehorende woning. 
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is dient hij/zij van de eigenaar een schriftelijke verklaring te kunnen overleggen waaruit blijkt dat de toestemming is gegeven.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en).
 • De aanvraag dient vóór het treffen van de werkzaamheden te worden ingediend.

Voorwaarden groen dak

 • Een groen dak is een dak zonder gebruiksfunctie (alleen toegankelijk voor onderhoud) met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraat- en een vegetatielaag met droogteresistente soorten.
 • De minimaal aan te leggen groene oppervlakte is 5 m2.
 • Het dak mag maximaal een hellingshoek van 35 graden bedragen om verzakkingsgevaar van het vegetatiepakket te voorkomen.
 • Ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving te worden uitgevoerd.
 • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven.
 • Binnen zes maanden na datum van subsidieverlening dient het groene dak te zijn aangelegd. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.