Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken Gouda

Er is in Gouda subsidie beschikbaar voor bewoners, bedrijven en instellingen die op een bestaand pand een groen dak willen aanleggen.

Voor:
 • Groene daken

Bedrag

Hoe meer water je op je dak kwijt kunt, hoe meer subsidie je krijgt. Voor extensieve groene daken ontvang je maximaal €20,- per vierkante meter. Voor intensieve groene daken €25,- per vierkante meter en voor blauwe daken € 30,- per vierkante meter.

Maximum bedragen:

 • Extensieve groene daken: € 5000,-
 • Intensieve groene daken: € 7500,-
 • Blauwe daken: € 10.000,-

Belangrijkste voorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren, huurders, vereniging van eigenaren en woningbouwcorporaties
 • Het waterbergend dak moet minimaal 10 vierkante meter groot zijn
 • Het pand moet ouder dan 2 jaar zijn
 • Het pand ligt in de bebouwde kom
 • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen
 • Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag
 • De aanleg van het groene dak moet binnen zes maanden na het besluit zijn uitgevoerd
 • Na het uitvoeren van de werkzaamheden heeft de subsidieontvanger acht weken de tijd om de verantwoording in te dienen
 • Het groene dak moet minimaal vijf jaar, goed onderhouden, in stand blijven

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.