Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken Gouda

Voor:
 • Groene daken

Er is in Gouda subsidie beschikbaar voor bewoners, bedrijven en instellingen die op een bestaand pand een groen dak willen aanleggen.

Bedrag

Hoe meer water je op je dak kwijt kunt, hoe meer subsidie je krijgt. Voor extensieve groene daken ontvang je maximaal €20,- per vierkante meter. Voor intensieve groene daken €25,- per vierkante meter en voor blauwe daken € 30,- per vierkante meter.

Maximum bedragen:

 • Extensieve groene daken: € 5000,-
 • Intensieve groene daken: € 7500,-
 • Blauwe daken: € 10.000,-

Belangrijkste voorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren, huurders, vereniging van eigenaren en woningbouwcorporaties
 • Het waterbergend dak moet minimaal 10 vierkante meter groot zijn
 • Het pand moet ouder dan 2 jaar zijn
 • Het pand ligt in de bebouwde kom
 • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen
 • Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag
 • De aanleg van het groene dak moet binnen zes maanden na het besluit zijn uitgevoerd
 • Na het uitvoeren van de werkzaamheden heeft de subsidieontvanger acht weken de tijd om de verantwoording in te dienen
 • Het groene dak moet minimaal vijf jaar, goed onderhouden, in stand blijven

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.