Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken gemeente Alkmaar

Voor:
  • Groene daken

De gemeente ondersteunt de aanleg van groene daken in de gemeente Alkmaar. Groene daken dragen bij aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Met deze subsidie heeft de gemeente als doel het oppervlak aan groene daken op gebouwen en overkappingen in de gemeente Alkmaar te vergroten.

Bedrag

  • € 25,- per m2 groen dak, maar is maximaal 50% van de kosten;
  • € 35,- per m2 groen dak als het groene dak aantoonbaar voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum bestaat en daarmee een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit, maar is 50% van de gemaakte kosten voor aanschaf van materiaal en eventuele aanlegkosten van het groene dak.
  • De subsidie is maximaal € 10.000,- per aanvraag per kalenderjaar.

Belangrijkste voorwaarden

Ben je een eigenaar, huurder of anderszins zakelijk gerechtigde, van een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar dan kunt subsidie aanvragen. Als je geen eigenaar bent, stuur dan een ondertekenende toestemmingsverklaring van de eigenaar als bijlage mee naar de gemeente.

  • Het gebouw of overkapping waar je het groene dak wilt aanleggen, ligt in de gemeente Alkmaar;
  • De grootte van het groene dak is tenminste 4 vierkante meter;
  • Het waterbergend vermogen van het groene dak is minimaal 20 liter per vierkante meter.

Groene daken waarvan de vegetatie (de verzameling planten) voor tenminste 50% bestaat uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum, hebben een meerwaarde voor de biodiversiteit. Je kunt voor zo’n soort groen dak een hoger maximum bedrag subsidie per vierkante meter ontvangen.

Kijk voor meer informatie en alle informatie op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.