Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken en groene gevels Amsterdam

Voor:
 • Groene daken

Amsterdammers en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en gevels. Goed voor milieu, klimaat en waterafvoer.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het aanleggen van een groen dak
 • het aanleggen van een groene gevel
 • het aanleggen van een groen dak en een groene gevel

De belangrijkste voorwaarden:

 • Het gaat om een bestaand gebouw of bestaande woonboot in Amsterdam.
 • Het gebouw of de woonboot moet 5 jaar of ouder zijn. Als u het groene dak aanlegt op een aanbouw, opbouw of bijgebouw, dan moet dat deel van het gebouw 5 jaar of ouder zijn.
 • U start pas met de werkzaamheden nadat u het besluit van de gemeente hebt ontvangen dat u de subsidie krijgt.
 • Een groen dak moet een oppervlak van 30 m2 of meer hebben. Is uw dak kleiner dan 30 m2? U mag ook meerdere daken in 1 aanvraag samenvoegen om boven de 30 m2 uit te komen. Bijvoorbeeld samen met uw buren.
 • Het groene dak kan minimaal 30 liter water per m2 opslaan.
 • De groene gevel heeft een minimum oppervlak van 30 m2.
 • De groene gevel is goed zichtbaar vanaf de straat of het water.

Hoogte van het subsidiebedrag voor een groen dak:

 • Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de kosten van het groene dak of de groene gevel.
 • Maximaal € 30,- per m2 bij een waterbergende capaciteit van 50 liter per m2 of minder
 • Maximaal € 50,- per m2 bij een waterbergende capaciteit van meer dan 50 liter per m2.
 • Bestaat het oppervlakte van uw dak voor 50% of meer uit (inheemse) grassen, kruiden en struiken en minder dan 50% uit sedum? Dan krijgt u maximaal € 10,- meer krijgen per m2.
 • Het maximumbedrag per subsidieaanvraag is € 50.000,-.

Hoogte van het subsidiebedrag voor een groene gevel:

 • Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
 • Maximaal € 30,- per m2 voor een gevel die wortelt in de grond, zoals klimop.
 • Maximaal € 50,- per m2 voor een gevel die wortelt in een constructie.
 • Het maximumbedrag per subsidieaanvraag is € 10.000,-.

U kunt subsidie aanvragen tot de subsidiepot leeg is.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.