Logo Rijksoverheid

Subsidie Groene daken Deurne

Voor:
  • Groene daken

Doordat het klimaat verandert is het belangrijk dat wij maatregelen nemen om de effecten tegen te gaan. Een groen dak houdt het regenwater vast op het dak waardoor de druk op de riolering vermindert. De gemeente Deurne kent voor de aanleg van een groen dak subsidie toe.

Bedrag

Het subsidiebedrag is €25 per m2 met een maximum van €3.500 per aanvraag. Deze subsidie kan worden aangevuld met subsidie via het Waterschap.

Belangrijkste voorwaarden

  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd
  • Jouw woning is voor 1 juni 2015 gebouwd
  • Het regenwater komt voor de werkzaamheden in de gemeentelijke riolering terecht en wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering
  • Er wordt minimaal 15m2 groen dak aangelegd
  • De capaciteit van het groene dak is minimaal 25 liter water per m2 dakvlak

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.