Subsidie groene daken Den Haag

Voor:
  • Groene daken

De gemeente Den Haag geeft VvE's subsidie voor het beplanten van een dak.

Bedrag

  • € 25 per m2 groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten
  • Maximaal € 20.000 per aanvraag

Belangrijkste voorwaarden

  • Vraag de subsidie aan voordat je de maatregelen gaat uitvoeren
  • Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels, je hebt mogelijk een vergunning nodig
  • Het dakoppervlak dat je beplant is minimaal 6 m2
  • Het groene dak moet minimaal 18 liter water per m2 kunnen opnemen 
  • De helling van het dak is niet meer dan 35°
  • Het groene dak moet minimaal 1 wortelwerende laag hebben.

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.