Logo Rijksoverheid

Subsidie Groen op Gebouwen Amstelveen

Voor:
 • Groene daken
 • Geveltuin

Met de subsidie Groen op Gebouwen kun je in de gemeente Amstelveen subsidie aanvragen voor de aanleg van groen op bestaande gebouwen.

Bij de subsidie Groen op Gebouwen wordt onderscheid gemaakt tussen deze vormen:

 • Basis groen dak: een dak waarop beplanting wordt aangebracht. Een basis groen dak bestaat voornamelijk uit sedum (vetkruid), heeft een waterberging van minimaal 20 liter en een substraatlaag van ongeveer 5 cm.
 • Groen dak plus: een dak waarop beplanting wordt aangebracht. Bij een groen dak plus is er meer variatie aan vegetatie, de waterberging minimaal 40 liter en de substraatlaag minimaal 5 cm.
 • Groene gevel: bestaat uit planten die omhoog groeien tegen een bouwwerk vanuit de volle grond.
 • Verticale tuin: bestaat uit verticaal geplaatste modules of panelen waarin beplanting wordt aangebracht.

Bedrag

De mogelijke subsidievergoedingen per subsidiesoort:

 • basis groen dak: € 50,- per vierkante meter
 • groen dak plus: € 60,- per vierkante meter
 • groene gevel: € 30,- per vierkante meter
 • verticale tuin: € 50,- per vierkante meter

De gemeente vergoedt maximaal 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 25.000,-.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent de eigenaar en bewoner van de woning inclusief schuur/garage/berging. Of je bent de eigenaar van het bedrijfspand.
 • Je vraagt subsidie aan voor een bestaand gebouw in de gemeente Amstelveen.
 • De minimale oppervlakte van het te vergroenen dak is vijftien vierkante meter. Voor een groene gevel is dit minimaal 30% van de geveloppervlakte. Je kunt de subsidie ook samen met jouw buren aanvragen. Je kunt meerdere daken in één aanvraag samenvoegen, zodat de oppervlakte boven de vijftien vierkante meter uitkomt. De daken hoeven niet per se aan elkaar vast te zitten.
 • Je vraagt subsidie aan vóór de start van de werkzaamheden.
 • Je start pas met de aanleg nadat je de voorlopige beschikking heeft ontvangen.
 • De aanleg moet uiterlijk zes maanden na de datum van toekenning van de subsidie zijn voltooid.
 • Bij een groen dak moet de wateropslagcapaciteit per vierkante meter worden aangetoond.
 • Een groen dak plus moet door een professioneel hovenier of gespecialiseerde aannemer worden aangelegd.
 • Je mag geen subsidie aanvragen via een andere regeling voor de aanleg van een groen dak of verticaal groen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.