Logo Rijksoverheid

Subsidie groen dak Smallingerland

Voor:
 • Groene daken

De gemeente Smallingerland stimuleert de aanleg van groene daken.

Bedrag:

 • € 30 per m2 dak voor oppervlakten tot 75 m2
 • € 20 per m2 dak voor oppervlakten van 75 tot 200 m2
 • € 10 per m2 dak voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m2
 • Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000
 • Het maximumbedrag voor bedrijven/organisaties per aanvraag is € 12.000

Voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar
 • U kunt maximaal één aanvraag indienen die betrekking heeft op maximaal één perceel en op maximaal één categorie (bewoners of organisaties/bedrijven
 • U begint pas met de aanleg nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd door de gemeente
 • U mag het aanleggen van het groene dak ook zelf uitvoeren
 • De helling van het dak is niet meer dan 65°
 • De substraatlaag is minimaal 5 cm dik
 • U past een waterbufferende drainageplaat toe
 • De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de aanleg van het groene dak en/of de benodigde materialen
 • Aanleg van het groene dak en betaling van de rekening dient plaats te vinden binnen 4 maanden na goedkeuring van de gemeente

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.