Logo Rijksoverheid

Subsidie Gebiedsgericht aardgasvrij Amsterdam

Voor:
  • Aardgasvrije woning
  • Warmtepomp
  • Lage Temperatuur-verwarming

U kunt eenmalige subsidie aanvragen voor het verbouwen van een vastgoed (o.a. woningen) naar aardgasvrij.

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar of bewoner bent van een bestaand vastgoed dat gebruik maakt van aardgas. Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling.

  • de kos­ten die u maakt om uw vast­goed aard­gas­vrij te ma­ken
  • de kos­ten van het (la­ten) af­slui­ten van het aard­gas­net­werk
  • Vraag de subsidie aan voordat u begint met de werkzaamheden.

De bedragen hangen af van de plek waar u woont en de maatregelen die u neemt. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder.