Logo Rijksoverheid

Subsidie Financiering karakteristiek bezit in Drenthe

De Provincie Drenthe heeft de subsidie Financiering karakteristiek bezit beschikbaar gesteld voor het restaureren en herbestemmen van bijzondere panden. Het gaat om panden met officiële monumentenstatus of panden die door de gemeente zijn bestempeld als "beeldbepalend".

Voor:
  • Woningisolatie
  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Glas

Voor provinciale panden heeft de subsidie betrekking op de kosten van behoud (onderhoud, restauratie en verduurzaming) en/of herbestemming (renovatie en verbouw).

Bij Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten gaat het alleen om de kosten met betrekking tot herbestemming.

Subsidie

  • geldbedrag en/of lening met lage rente voor eigenaren van rijksmonumenten
  • een lening met lage rente voor eigenaren van provinciale/gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden

Belangrijkste voorwaarden

  • er is een bestek van bouwplannen, inclusief begroting en tekeningen van bestaande en nieuwe situatie
  • begroting is opgedeeld in uren en materialen
  • in de begroting is onderscheid gemaakt tussen restauratie en herbestemming

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.