Logo Rijksoverheid

Subsidie energie-initiatief Woerden

Je kunt subsidie aanvragen voor een energie-initiatief waarmee je een bijdrage levert aan de energietransitie in gemeente Woerden. Met de subsidie kun je activiteiten starten of een nieuw energie-initiatief beginnen. De gemeente kan je helpen bij het vormgeven van jouw initiatief.

Voor:
 • Proces ondersteuning
 • Energie advies

Activiteiten

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor:

 • Kosten van ondersteuning door een deskundige die u helpt met duurzame maatregelen in buurten en wijken.
 • Kosten voor communicatie.
 • Kosten voor bijeenkomsten vanaf 20 deelnemers.
 • Kosten voor het laten uitvoeren van een lokaal energieonderzoek.
 • Opstartkosten voor een nieuwe organisatie.

Belangrijkste voorwaarden

 • Jouw energie-initiatief levert een bijdrage aan de energietransitie. Met de energietransitie maken we de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals zon- en windenergie.
 • Je doet de aanvraag voor een informeel buurtinitiatief, een stichting, een lokale energiecoöperatie of een vereniging.
 • Bedrijven, sportverenigingen en VvE’s kunnen geen subsidie aanvragen.
 • Het subsidiebedrag is per aanvraag maximaal € 1.500 voor informele buurtinitiatieven en € 4.000 voor lokale energiecoöperaties, stichtingen en verenigingen. Aanvragen worden behandeld totdat het budget op is.
 • Je aanvraag moet aan een minimale puntenscore voldoen. De aanvraag wordt beoordeeld op 6 criteria.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.