Logo Rijksoverheid

Subsidie Duurzame verenigingsgebouwen Gulpen-Wittem

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin
  • Geveltuin
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Groene daken

De gemeente Gulpen-Wittem biedt subsidie aan voor de verduurzaming van gebouwen en terreinen van stichtingen en verenigingen.

Je kunt subsidie aanvragen voor alle ingrepen die aantoonbaar bijdragen aan een een betere biodiversiteit, een betere waterhuishouding of op een andere manier aan de klimaatbestendigheid van het gebouw of terrein bijdragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de realisatie van een wadi of groen dak.

Bedrag

Het gaat om maximaal 50% bijdrage aan een duurzame ingreep per aanvraag. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000. De kosten van de verduurzaming moeten daarnaast minimaal € 5.000,- bedragen na aftrek van eventuele andere subsidies. De eigen bijdrage is daarmee minimaal € 2500,- per aanvraag. 

Belangrijkste voorwaarden

  • De subsidie is voor verenigingen en stichtingen die zijn gevestigd Gulpen-Wittem.
  • Je doet de aanvraag voorafgaande aan de realisatie van een duurzame ingreep, niet tijdens of na realisatie en tijdens de looptijd van 01-03-2022 tot en met 31-12-2022.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.