Logo Rijksoverheid

Subsidie Blauwgroene daken Gemeente Amsterdam

Voor:
 • Groene daken

U kunt subsidie aanvragen om uw dak ‘blauwgroen’ te maken. Op uw dak slaat u dan regenwater op als buffer tussen extreme regenbuien en langdurige droogte. Dit maakt de stad groener en koeler en bevordert de biodiversiteit.

Let op: De Subsidie Blauwgroene daken geldt voor grote daken van minimaal 200 m2. Daken met een oppervlakte van 30 tot 200 m2 komen in aanmerking voor de subsidie Groene daken en gevels Amsterdam.

Hiervoor kunt u subsidie aanvragen:

 • de aan­leg van een blauw­groen dak
 • de aan­schaf en in­stal­la­tie van 1 of meer slim­me dak­stu­wen
 • het be­heer en on­der­houd van de dak­stuw voor maxi­maal 5 jaar

Dit zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen:

 • Het ge­bouw moet in Am­ster­dam staan of lig­gen. Alle soor­ten ge­bou­wen zijn mo­ge­lijk: kan­to­ren, be­drijfs­pan­den, bij­ge­bou­wen, aan­bou­wen, uit­bou­wen, wo­nin­gen, woon­bo­ten, woon­wa­gens of scho­len, be­staand en nieuw­bouw.
 • Het dak­op­per­vlak moet min­stens 200 m2 aan­een­ge­slo­ten zijn, met een hel­ling van maxi­maal 1%.
 • Het dak moet aan­toon­baar ge­mid­deld min­stens 60 li­ter wa­ter per m2 kun­nen op­slaan.
 • U moet min­stens de helft van het wa­ter­ber­gings­op­per­vlak­te be­plan­ten.

Subsidiebedrag

U krijgt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten vergoed, met een maximum van € 150.000. Per onderdeel is dat:

 • aan­leg blauw­groen dak: 50% ver­goed, maxi­maal € 150,- per m2
 • aan­schaf en in­stal­la­tie dak­stuw: 100% ver­goed, maxi­maal € 3.000,- per stuw
 • be­heer en on­der­houd dak­stuw voor maxi­maal 5 jaar: 100% ver­goed, maxi­maal € 1.200,- per jaar voor de eer­ste dak­stuw en maxi­maal € 200,- per jaar voor elke vol­gen­de dak­stuw

Lees altijd de volledige subsidieregeling Blauwgroene daken Amsterdam 2020 en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.