Logo Rijksoverheid

Subsidie bijdragen aan een groene, koele en waterveilige stad Eindhoven

Voor:
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Eindhoven en Waterschap De Dommel bieden eigenaren van een minimaal vijf jaar oude woning subsidie voor hun bijdrage aan een groene, koele en waterveilige stad. Deze subsidie is geldig voor de aanleg van een duurzaam groen dak, het afkoppelen van de riolering en het vervangen van tegels in de tuin door groen.

Bedragen

 • Tegels eruit, groen erin: €5 per m2 (minimaal 20 m2) met een maximum van €2.500 per subsidieaanvraag 
 • Groen dak: €25 per m2 (minimaal 10 m2) met een maximum van €25.000 per subsidieaanvraag
 • Afkoppelen van de riolering: €10 per afgekoppelde m2 (minimaal 20 m2) met een maximum van €10.000 per subsidieaanvraag

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van de oppervlakte
 • Het is een bestaand terrein van minimaal 5 jaar oud (nieuwbouw komt niet in aanmerking)
 • De werkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf 1-1-2019 (aan werkzaamheden vóór deze periode wordt geen subsidie verstrekt)
 • Je hebt nog niet eerder subsidie ontvangen voor deze werkzaamheden
 • Zorg dat je foto’s hebt van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Je houdt het resultaat van de werkzaamheden minimaal tien jaar in stand
 • De genomen maatregel mag niet zorgen voor (water)overlast bij anderen
 • Je verleent toegang tot controle van de werkzaamheden
 • De tegels moeten vervangen worden door levend groen, niet door grind of andere halfverharding
 • Je voldoet in het geval van het aanleggen van een groen dak en het afkoppelen van de riolering aan de waterbergingsnorm

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.