Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Gulpen-Wittem

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Bij de gemeente Gulpen-Wittem kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van de regenpijp.

Bedrag

  • Bij het afkoppelen van oppervlakken van 40 tot en met 300 vierkante meter bedraagt de subsidie € 9 per vierkante meter, inclusief BTW.
  • Bij oppervlakken groter dan 300 vierkante meter vergoedt de gemeente de werkelijke kosten van het afkoppelen tot maximaal € 9 per vierkante meter inclusief BTW.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het af te koppelen oppervlak is momenteel aangesloten op een vuilwaterriool.
  • Het af te koppelen oppervlak bedraagt minimaal 40 m2 of meer. Het af te koppelen oppervlak wordt horizontaal gemeten (gemeten in het bovenaanzicht).
  • De voorgestelde wijze van afkoppeling moet voldoen aan de eisen uit de voorkeurstabel afkoppelen (zie website gemeente).
  • Woningen nieuw gebouwd of herbouwd vanaf 2003 mogen het regenwater niet meer afvoeren naar de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
  • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
  • Je mag pas starten met de werkzaamheden als jouw aanvraag is goedgekeurd. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.