Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Assen

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Assen geeft een subsidie voor het afkoppelen van je regenpijp en het aanschaffen van een regenton.

Bedrag:

Wie in het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s woont kan per aanvraag € 25,- aanvulling krijgen op de bijdrage van de gemeente Assen.

De subsidie voor het afkoppelen van hemelwater varieert per grootte van het afgekoppelde oppervlak van 2,67 euro per m2 (de eerste 150 m2) naar 2,50 euro per m2 (van 250 – 1000 m2) naar 2,00 euro per m2 (boven de 1000 m2).

Belangrijkste voorwaarden:

  • Je bent de eigenaar van het pand of hebt toestemming van de eigenaar.
  • Na het toekennen moeten de werkzaamheden binnen 3 maanden starten en binnen 6 maanden klaar zijn.
  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool en niet eerder afgekoppeld.
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 40m2.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.