Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Zutphen

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Zutphen geeft een subsidie voor het afkoppelen van uw regenpijp. De subsidie is maximaal € 8 per m2 dakoppervlak.

Voorwaarden:

  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool en niet al eerder afgekoppeld
  • Het dakoppervlak waar het om gaat is minimaal 25 m2
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp, het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving
  • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.