Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Weert

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Weert en het Waterschap Limburg hebben samen een subsidieregeling voor het afkoppelen van uw regenpijp. U krijgt uw werkelijke kosten vergoed, tot een maximum van € 9 per m2.

Voorwaarden:

  • U bent een private partij die een verhard oppervlak van particulier terrein afkoppelt in de gemeente Weert
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 40 m2 en maximaal 200 m2
  • Het oppervlak is op het moment van aanvragen van de subsidie nog aangesloten op het openbaar gemengd riool
  • Het oppervlak is niet eerder al afgekoppeld van het gemengd riool
  • Het regenwater zal na afkoppeling infiltreren in de bodem
  • U veroorzaakt geen overlast door het afkoppelen
  • U koppelt af op een manier die n overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie website aanbieder)

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.