Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Wageningen

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Wageningen geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

De maximale subsidie is € 10 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

Voorwaarden

  • Jouw woning staat in een gebied dat in aanmerking komt voor subsidie (zie de digitale kaart op de website van de aanbieder)
  • De regenwaterafvoeren van het af te koppelen pand zijn aangesloten op het gemengd riool
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 40 m2
  • Wanneer meer dan 400 m2 verhard oppervlak wordt afgekoppeld, worden alleen de werkelijk gemaakte kosten vergoed, tot een maximum van € 10 per m2
  • Van het gemaakte afkoppelsysteem moet een revisietekening worden overlegd; de subsidie wordt pas toegekend na goedkeuring van de revisietekening door de gemeente
  • De afkoppeling moet in stand worden gehouden

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.