Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Venlo

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Venlo geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp. Je dient een afspraak te maken met een duurzaamheidsadviseur van de gemeente Venlo via de link op de website van de aanbieder.

Bedrag
De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld bij behandeling van jouw aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent zelf eigenaar van de woning waarvan je het hemelwater afkoppelt
  • Voor het af te koppelen oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend
  • De af te koppelen oppervlakte is momenteel aangesloten op het vuilwaterriool binnen de gemeente Venlo
  • Het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt worden
  • De beschikbare berging in de voorziening bedraagt minimaal 20 mm
  • Afkoppeling van het hemelwater veroorzaakt geen overlast in jouw omgeving
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 40 m2
  • Het af te koppelen oppervlak mag volgens de regels of de wet afvoeren naar de bodem
  • Eenmaal afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangekoppeld

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.