Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Soest

De gemeente Soest geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Bedrag
De subsidie vergoedt maximaal van € 10 per m2.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat jij wilt afkoppelen
  • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat
  • Het object is gelegen binnen de gemeente Soest
  • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
  • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
  • Je geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
  • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot is

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.