Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Peel en Maas

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Peel en Maas geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

 • Voor eenvoudige maatregelen zoals het doorzagen en/of verleggen van de regenpijp worden de gemaakte kosten vergoed
 • Voor uitgebreide maatregelen zoals het plaatsen van infiltratiekratten en herbestrating ontvang je € 9 per m2
 • Het maximale subsidiebedrag is € 1.800 per woning

Voorwaarden

 • Je woont binnen de bebouwde kom
 • Je bent eigenaar van het perceel dat geen nieuwbouw is
 • Voor het verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend
 • De af te koppelen oppervlakten zijn aangesloten op het vuilwaterriool
 • De af te koppelen oppervlakten zijn in totaal minimaal 40 m2
 • Je mag pas afkoppelen na het bezoek van de duurzaamheidsadviseur én als jouw aanvraag is goedgekeurd
 • De werkzaamheden moeten binnen 3 maanden na toekenning subsidie gestart zijn en binnen een half jaar voltooid zijn
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet je dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuur jij foto’s van het eindresultaat met nota’s

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.