Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Peel en Maas

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Peel en Maas geeft subsidie voor het afkoppelen van uw regenpijp.

Bedrag:

 • Voor eenvoudige maatregelen zoals het doorzagen en/of verleggen van de regenpijp worden de gemaakte kosten vergoed
 • Voor uitgebreide maatregelen zoals het plaatsen van infiltratiekratten en herbestrating ontvangt u € 9 per m2
 • Het maximale subsidiebedrag is € 1.800 per woning

Voorwaarden:

 • U woont binnen de bebouwde kom
 • U bent eigenaar van het perceel dat geen nieuwbouw is
 • Voor het verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend
 • De af te koppelen oppervlakten zijn aangesloten op het vuilwaterriool
 • De af te koppelen oppervlakten zijn in totaal minimaal 40 m2
 • U mag pas afkoppelen na het bezoek van de duurzaamheidsadviseur én als uw aanvraag is goedgekeurd
 • De werkzaamheden moeten binnen 3 maanden na toekenning subsidie gestart zijn en binnen een half jaar voltooid zijn
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van het eindresultaat met nota’s

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.