Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Olst-Wijhe

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Olst-Wijhe geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

  • € 8 per m2 afgekoppeld dakoppervlak tot en met 500 m2
  • € 6 per m2 afgekoppeld dakoppervlak van 500 tot en met 1.000 m2
  • € 4 per m2 afgekoppeld dakoppervlak groter dan 1.000 m2

Belangrijkste voorwaarden:

  • Subsidie wordt uitsluitend verleend aan de rechthebbende van een woning
  • Subsidie wordt verleend voor het afkoppelen van bestaand dakoppervlak van de riolering in de bestaande woongebieden dat is aangesloten op een openbaar gemengd riool
  • Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 20 m2
  • Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan
  • Subsidie wordt niet verleend bij vervangende nieuwbouw
  • De aanvrager dient de aanvraag vóór aanvang van het afkoppelen in

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.