Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Nederweert

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Nederweert geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

  • Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie € 9 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten)
  • Bij oppervlakken groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal van € 9 per m2 (horizontaal gemeten)

Belangrijkste voorwaarden

  • Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan private partijen voor het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Nederweert
  • Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2
  • Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan

Let op: je mag niet beginnen met het afkoppelen voordat op de aanvraag voor subsidieverlening is beslist.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.