Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Mook en Middelaar

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Mook en Middelaar geeft subsidie voor het afkoppelen van uw regenpijp. De subsidie bedraagt maximaal € 10 per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten). Bij projecten groter dan 200 m2 wordt het subsidiebedrag beperkt tot de werkelijke uitvoeringskosten.

Voorwaarden:

  • De verharde oppervlakte die wordt afgekoppeld bedraagt ten minste 40 m2 (horizontaal gemeten)
  • De voorgestelde wijze van afkoppelen moet voldoen aan de eisen uit de Voorkeurstabel afkoppelen
  • Uw woning dient vóór 2001 te zijn gebouwd om voor deze subsidie in aanmerking te komen
  • Er kan geen subsidieaanvraag worden ingediend voor reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde afkoppelprojecten

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.