Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Mook en Middelaar

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Mook en Middelaar geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 10 per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten). Bij oppervlakken groter dan 200 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag per m2 (horizontaal gemeten).

Belangrijkste voorwaarden

  • De verharde oppervlakte die wordt afgekoppeld bedraagt ten minste 40 m2 (horizontaal gemeten)
  • De voorgestelde wijze van afkoppelen moet voldoen aan de eisen uit de Voorkeurstabel afkoppelen
  • Jouw woning dient vóór 2001 te zijn gebouwd om voor deze subsidie in aanmerking te komen
  • Er kan geen subsidieaanvraag worden ingediend voor reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde afkoppelprojecten

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.