Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Losser

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Losser geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

De gemeente Losser stimuleert het afkoppelen van regenwater voor particulieren door een financiële bijdrage. Je kunt subsidie voor het afkoppelen van regenwater ontvangen bij projecten die door de gemeente zijn aangewezen. Dus niet in individuele situaties. Het subsidiebedrag is €5 per vierkante meter afgekoppeld verhard oppervlak. Bij particulieren worden alleen afgekoppelde daken (in plat oppervlak) gerekend. 

Belangrijkste voorwaarden

  • De afkoppeling van het regenwater dient zichtbaar bovengronds en als blijvende voorziening aangebracht worden.
  • De afspraken over afkoppelen worden contractueel tussen jou en de gemeente vastgelegd.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.