Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp gemeente Beek

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Met deze regeling wil de gemeente Beek bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu nog in de rioolstelsels lozen af te koppelen. Om zo wateroverlast in het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlakte-waterkwaliteit te verbeteren en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie te transporteren.

Bedrag

  • Bij oppervlakken van 20 t/m 300 vierkante meter is de subsidie €10 per vierkante meter inclusief btw.
  • Bij oppervlakken groter dan 300 vierkante meter vergoedt de gemeente de werkelijke kosten van het afkoppelen tot maximaal €10 per vierkante meter inclusief btw.

Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt €25.000.

Om de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak te bepalen, wordt horizontaal gemeten. 

Belangrijkste voorwaarden

  • Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een omvang van minimaal 20m2
  • Het afkoppelen is nog niet uitgevoerd
  • Eenmaal afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangekoppeld
  • Opsplitsing van een af te koppelen oppervlak over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan

Je komt NIET in aanmerking voor subsidie

  • Als het dakoppervlak hoort bij een gebouw dat na het jaar 2000 is gebouwd. Vanaf 2000 is het verplicht jouw hemelwater binnen jouw eigen perceel te verwerken.
  • Als jouw pand in het buitengebied ligt en is aangesloten op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA).

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.