Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Deventer

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Deventer geeft subsidie als u de regenpijp afkoppelt van het riool.

Bedrag per m2 afgekoppeld dakoppervlak:

  • €8 voor daken tot en met 1000 m2
  • €6 voor daken groter dan 1000 m2
  • €4 voor daken groter dan 2000 m2
  • €2 voor het afkoppelen door het afvoeren van regenwater naar nabijgelegen oppervlaktewater

Enkele voorwaarden:

  • De bodem van uw tuin moet voldoende waterdoorlatend zijn. Een zandige ondergrond is geschikt, een klei of leemgrond niet
  • Houd minimaal 2 m afstand tussen de infiltratievoorziening en de fundatie van gebouwen
  • Zorg voor een goede ontluchting van de afvoer voor toilet, wastafel en dergelijke
  • Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 20 m2

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.