Logo Rijksoverheid

Subsidie aardgasvrije gebouwen Amsterdam

Voor:
 • Aardgasvrije woning
 • Warmtepomp
 • Lage Temperatuur-verwarming
 • Koken op elektriciteit

Woningeigenaren en huurders binnen de 'techniek neutrale aardgasvrij gebieden' kunnen eenmalig subsidie aanvragen voor het verbouwen van een woning of gebouw naar aardgasvrij. Je kunt een vergoeding krijgen voor de kos­ten die je maakt om jouw vast­goed aard­gas­vrij te ma­ken.

Bedrag

De maximale hoogte van de subsidie verschilt per gebied. De subsidie voor het vervangen van een gasgestookte ruimteverwarmingsinstallatie en/of de gasgestookte tapwaterverwarmingsinstallatie met een aardgasvrije is niet hoger dan 50% van de kosten, maar ook niet hoger dan het maximum per woning voor het deelgebied waarin je woning ligt. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het gebouw moet binnen de 'techniek neutrale aardgasvrij gebieden' liggen
 • Je kan deze subsidie aanvragen als je eigenaar of huurder bent van een bestaand vastgoed dat gebruik maakt van aardgas en dit vol­le­dig en de­fi­ni­tief af­slui­t van het aard­gas­net­werk
 • Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling
 • Vraag de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
 • Je rondt de werk­zaam­he­den bin­nen 1 jaar na het ver­le­nen van de sub­si­die vol­le­dig af
 • Je laat een in­spec­teur van de ge­meen­te de werk­zaam­he­den in­spec­te­ren als hij daar­om vraagt
 • Je hebt niet eer­der sub­si­die ont­van­gen voor het aard­gas­vrij ma­ken van het vastgoed
 • Je vastgoed is niet aangesloten aan een gasgestookte inpandige collectieve verwarmingsinstallatie, tenzij deze installatie ook aardgasvrij wordt
 • Je laat je vastgoed niet afsluiten van een inpandige collectieve gasgestookte verwarmingsinstallatie

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.