Logo Rijksoverheid

Subsidie aardgasvrije gebouwen Amsterdam

Voor:
 • Aardgasvrije woning
 • Warmtepomp
 • Lage Temperatuur-verwarming
 • Koken op elektriciteit

Woningeigenaren en huurders binnen de 'techniek neutrale aardgasvrij gebieden' kunnen eenmalige subsidie aanvragen voor het verbouwen van een woning of gebouw naar aardgasvrij. Je kunt een vergoeding krijgen voor de kos­ten die je maakt om jouw vast­goed aard­gas­vrij te ma­ken of de kos­ten van het (la­ten) af­slui­ten van het aard­gas­net­werk door de netbeheerder.

Bedrag

De maximale hoogte van de subsidie verschilt per gebied. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het gebouw moet binnen de 'techniek neutrale aardgasvrij gebieden' liggen
 • Je kan deze subsidie aanvragen als je eigenaar of bewoner bent van een bestaand vastgoed dat gebruik maakt van aardgas en dit vol­le­dig en de­fi­ni­tief af­slui­t van het aard­gas­net­werk
 • Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling
 • Vraag de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
 • Je rondt de werk­zaam­he­den bin­nen 1 jaar na het ver­le­nen van de sub­si­die vol­le­dig af
 • Je laat een in­spec­teur van de ge­meen­te de werk­zaam­he­den in­spec­te­ren als hij daar­om vraagt
 • Je hebt niet eer­der sub­si­die ont­van­gen voor het aard­gas­vrij ma­ken van het gebouw.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder.