Logo Rijksoverheid

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie Delfland

Waterschap Delfland stelt een subsidie beschikbaar voor verschillende aanpassingen die je aan je huis kan maken om deze milieuvriendelijker te maken.

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen

Bedrag
Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de kosten en aanpassingen die je maakt.

 1. Regeling 'Op Maat'
  Wil jij met een grootschalig initiatief bijdragen aan het opvangen van regenwater? Deze regeling is bedoeld voor grootschalige maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Denk aan een groot groen dak (van bijvoorbeeld 70 m2 die 30 liter/m2 bergt), een wadi of een ondergrondse waterberging. Mogelijk ontvang je voor je initiatief een tegemoetkoming in de kosten. Delfland draagt tot maximaal 30% bij aan de kosten en niet meer dan € 500 per m3 waterberging. 
 2. Werkwijze 'Met Perspectief'
  Heb je een initiatief dat niet past binnen de regeling Op Maat maar dat in potentie wél een grote bijdrage kan (gaan) leveren aan een klimaatbestendig Delfland? Denk aan haalbaarheidsonderzoeken, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten. Ga dan met ons in gesprek hoe Delfland jouw initiatief kan ondersteunen. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent inwoner van een gemeente binnen het waterschap Delfland
 • De aanvraag wordt voor de uitvoering van de activiteit ingediend 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.