Logo Rijksoverheid

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie Delfland

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin

Waterschap Delfland heeft een regeling om maatregelen om op grote schaal regenwater op te vangen en tijdelijk vast te houden te stimuleren.

Bedrag

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de kosten en aanpassingen die je maakt:

 • Mminimaal € 1.000 en maximaal € 35.000 in totaal
 • Maximaal 30% van de kosten en niet meer dan € 500 per m3 waterberging

Er zijn gemeenten met meerdere waterschappen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je wonen in het verzorgingsgebied van het waterschap. Je kunt dat weten door te kijken aan welk waterschap je de jaarlijkse waterschapsbelasting betaalt.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent inwoner van een gemeente binnen het waterschap Delfland
 • De maatregel is grootschalig: je bergt minimaal 2 m3 (2.000 liter) water
 • Vraag de regeling aan voordat je de maatregel neemt
 • De voorziening moet het water minimaal 24 uur vasthouden en moet binnen maximaal 48 uur weer volledig beschikbaar zijn om een volgende bui op te vangen
 • De voorziening ledigt naar voorkeur via infiltratie in de bodem, loost op het oppervlaktewater of op een hemelwaterriolering. Alleen als het niet anders kan, kun je afvoeren via het vuilwaterriool

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.