Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Vaals

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Vaals geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het riool.

Bedrag

  • Bij het afkoppelen van oppervlakken van 20 tot en met 300 m2 bedraagt de subsidie € 9 per m2
  • Bij oppervlakken groter dan 300 m2 vergoedt de gemeente de werkelijke kosten van het afkoppelen tot maximaal € 9 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Het af te koppelen oppervlak is momenteel aangesloten op een vuilwaterriool
  • Het af te koppelen oppervlak bedraagt minimaal 20 m2 of meer (horizontaal gemeten)
  • De voorgestelde wijze van afkoppeling moet voldoen aan de eisen uit de ‘voorkeurstabel afkoppelen’ (zie website aanbieder)
  • Woningen nieuw gebouwd of herbouwd vanaf 2001 mogen het regenwater niet meer afvoeren naar de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling
  • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.