Logo Rijksoverheid

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Maasgouw

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Gemeente Maasgouw geeft subsidies voor het afkoppelen van het hemelwater.

Bedrag

Het subsidiebedrag bedraagt €9,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak.
De kosten die u maakt voor het afkoppelen, zijn afhankelijk van op welke manier u het hemelwater afkoppelt.

Belangrijkste voorwaarden

 

  • Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van minimaal 20 m2 en maximaal 300 m2
  • Je bent eigenaar van het perceel waarvoor je subsidie aanvraagt

Let op! Pas na een locatiebezoek door een adviseur van de gemeente kun je beginnen met de afkoppelwerkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.