Logo Rijksoverheid

Procesondersteuning energiebesparing VvE Gelderland

Bent u een Vereniging van Eigenaren en wilt u deskundigen inhuren voor het voorbereiden van een nul-op-de meter-renovatie van woningen (NoM-renovatie) of voor een directe verbetering van de woningen zodat deze renovatie mogelijk wordt (NoM-ready situatie)? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor:
  • Zonneboiler
  • Zonnepanelen
  • Warmtepomp
  • Woningisolatie
  • Energieneutrale woning

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van €35.000.

Aanvraag subsidie

De provincie Gelderland geeft subsidie voor de inhuur van een of meerdere externe deskundigen voor het voorbereiden van een NoM-renovatie of NoM-ready situatie. Het gaat daarbij om het opstellen van een uitvraag voor het renoveren of verbeteren van een gebouw, het beoordelen van offertes van bouw- en installatiebedrijven, het begeleiden van uw VvE over de NoM en het begeleiden van de financiering.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.