Logo Rijksoverheid

Klimaatfonds

Voor:
  • Zonnepanelen

Met het Klimaatfonds ontvangen VvE’s en andere organisaties zonder winstoogmerk een bijdrage voor een energiebesparende maatregel.

Organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het Klimaatfonds voor projecten die CO2-uitstoot verminderen. In Rotterdam geldt de regeling alleen voor zonnepanelen. De bijdrage wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid CO2 die bespaard gaat worden.

Voorwaarden

  • Het zonnepanelenproject wordt uitgevoerd in gemeente Rotterdam.
  • De aanvraag voor de financiële bijdrage is van een maatschappelijke organisatie/instelling zonder winstoogmerk, een bewonersvereniging of VvE.
  • Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen bij de plaatsing van minimaal 10 panelen.
  • Bewoners kunnen een aanvraag indienen bij de plaatsing van minimaal 10 panelen per bewonersvereniging/VvE. De aanvraag wordt collectief door de vereniging/VvE ingediend.
  • De bijdrage van het Klimaatfonds wordt pas uitgekeerd zodra de zonnepanelen daadwerkelijk geplaatst zijn en op basis van de eindfactuur van de installateur.
  • Het is niet mogelijk om meerdere subsidies voor zonnepanelen van gemeente Rotterdam te combineren.
  • De aanvraag dient uiterlijk 1 maand na uitvoering van de maatregelen te worden ingediend bij het Klimaatfonds.

Bedrag

Voor iedereen die hieraan meedoet is een financiële bijdrage beschikbaar van €15,- per ton CO2-uitstoot dat in 15 jaar bespaard wordt door de plaatsing van de zonnepanelen. Dit komt neer op een bijdrage van ongeveer €30,- per zonnepaneel.

Kijk voor meer informatie op de website van de aanbieder.