Logo Rijksoverheid

Klimaatfonds

Met het Klimaatfonds ontvangen VvE’s en andere organisaties zonder winstoogmerk een bijdrage voor een energiebesparende maatregel.

Voor:
 • Woningisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Muur
 • Vloer
 • Dak
 • Glas
 • Douche-warmteterugwinning
 • Warmte-teruglevering uit ventilatielucht
 • Kleine windturbines

Organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het Klimaatfonds voor projecten die CO2-uitstoot verminderen. In de praktijk komt dat vaak neer op het plaatsen van zonnepanelen. De bijdrage wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid CO2 die bespaard gaat worden.