Logo Rijksoverheid

Groene daken en verticaal groen Gemeente Utrecht

Voor:
  • Groene daken

De gemeente heeft de subsidieregeling groene daken en groene gevels vastgesteld, waardoor u als inwoner van de gemeente uw woning, garage, schuur, woonboot, flat of school kunt laten bedekken met planten.

U kunt nu helpen om Utrecht groener, duurzamer en leefbaarder te maken. 

Bedrag

Subsidie voor maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Voor daken geldt een subsidie van 30 euro/m2 (mits dit maximaal 50% van de totale som is).

Voorwaarden

  • Subsidie kan worden aangevraagd voor het vergroenen van woningen, scholen, flats, appartementencomplexen etc. Het betreft zowel bestaande bouw als nieuwbouw, gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Utrecht.
  • De subsidie wordt niet achteraf verleend. U kunt pas met de aanleg beginnen na ontvangst van de toekenningsbrief.
  • Er is een minimumoppervlakte van 20m2 dat bedekt wordt.

Voor de overige voorwaarden klik op 'lees meer...'