Logo Rijksoverheid

Extra isolatiesubsidie provincie Fryslân

Voor:
  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Glas
  • Woningisolatie

Woningeigenaren in Fryslân kunnen een extra subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen als zij hun woning verduurzamen, als aanvulling op de ISDE-subsidie van de Rijksoverheid.

Woningeigenaren in Fryslân die hun woning isoleren en hiervoor ISDE subsidie krijgen, kunnen van de provincie Fryslân een aanvullende subsidie krijgen. Deze aanvullende subsidie bedraagt eenderde van het subsidiebedrag dat je via de ISDE krijgt.

  • De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie van de provincie Fryslân is dat je al ISDE subsidie krijgt voor de isolatiemaatregelen die je uitvoert. Dat betekent dat je dus moet voldoen aan de voorwaarden van de ISDE Subsidie. Lees meer over voorwaarden van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)
  • Je komt in aanmerking voor de Friese financiële aanvulling als je na 4 januari 2021 van de RVO een subsidie verstrekt heeft gekregen op grond van de ISDE voor tenminste 1 energiebesparende maatregel (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas). 
  • De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2022, of sluit eerder als het budget op is.

Proces subsidie aanvragen:

Je dient een aanvraag in voor de ISDE. Zodra de subsidieverlener RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een positief besluit heeft genomen over je aanvraag, zal RVO de Friese aanvrager per mail benaderen of deze in aanmerking wil komen voor de Friese aanvullende subsidie. Je geeft vervolgens toestemming aan RVO voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de provincie Fryslân. RVO betaalt het ISDE subsidiebedrag aan je uit. Als je toestemming heeft gegeven, vult de provincie Fryslân dit bedrag voor de Friese woningeigenaren aan met 50% van het door de RVO verstrekte subsidiebedrag. Als je voor het nemen van isolerende maatregelen bijvoorbeeld 1000 euro ISDE subsidie ontvangt van RVO, dan krijgt je van de provincie Fryslân nog eens 500 euro.

LET OP: deze aanvulling geldt alleen voor de isolatiemaatregelen, dus niet voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten! Bij een combinatie van twee maatregelen, bijvoorbeeld een warmtepomp en spouwmuurisolatie, krijg je alleen een aanvullende subsidie voor de isolatiemaatregel.

 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.