Logo Rijksoverheid

Duurzaamheidsfonds Amstelveen

Voor:
  • Woningisolatie
  • Zonnepanelen
  • Zonneboiler

Deze subsidie is alleen beschikbaar voor groepen woningen, voor huiseigenaren die samenwerken, bijvoorbeeld VvE’s of een straat of buurt. De subsidie is alleen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoek en het inhuren van adviseurs, niet voor maatregelen. Lees goed de informatie op de website van de gemeente over deze regeling.

Om initiatieven te ondersteunen heeft Amstelveen het Duurzaamheidsfonds opgericht. U kunt een subsidie of lening ontvangen om uw initiatief te realiseren. Zodat het niet bij ideeën blijft maar projecten uitgevoerd kunnen worden! Daarnaast kan de gemeente u ondersteunen met kennis en haar netwerk. Voor welke initiatieven?

Het Duurzaamheidsfonds staat open voor bewonersgroepen, VvE’s, bedrijven en organisaties die een initiatief ontwikkelen dat bijdraagt aan energiebesparing of de opwekking van duurzame energie in particuliere woningen in Aalsmeer. Het initiatief moet zich richten op meerdere woningen en gebruikers en daadwerkelijk zorgen voor reductie van CO2-uitstoot op het grondgebied van Amstelveen.

Subsidie:

De gemeente geeft subsidie voor de opstart van nieuwe verduurzamingsprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsonderzoek, opstart-, en onderzoeksactiviteiten. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 20.000,- euro.

Lening:

De gemeente kan een lening verstrekken voor de uitvoering van activiteiten indien de financiering niet (volledig) via eigen middelen, opbrengst of leningen bij banken of andere instanties kan worden gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie en lening.