Logo Rijksoverheid

Duurzaamheidsfonds Aalsmeer

Voor:
  • Woningisolatie
  • Zonnepanelen
  • Zonneboiler
  • Maatwerkadvies

Deze subsidie is alleen beschikbaar voor groepen woningen, voor huiseigenaren die samenwerken, bijvoorbeeld VvE’s of een straat of buurt. De subsidie is alleen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoek en het inhuren van adviseurs, niet voor maatregelen. Lees goed de informatie op de website van de gemeente over deze regeling.

Om initiatieven te ondersteunen heeft Aalsmeer het Duurzaamheidsfonds opgericht. U kunt een subsidie of lening ontvangen om uw initiatief te realiseren. Zodat het niet bij ideeën blijft maar projecten uitgevoerd kunnen worden! Daarnaast kan de gemeente u ondersteunen met kennis en haar netwerk. Voor welke initiatieven?

Het Duurzaamheidsfonds staat open voor initiatieven die bijdragen aan energiebesparing of de opwekking van duurzame energie in de gebouwde omgeving in Amstelveen, met name bij particuliere woningen. Het initiatief moet zich richten op meerdere woningen, gebruikers of gebouwen en daadwerkelijk zorgen voor reductie van CO2-uitstoot op het grondgebied van Amstelveen.

Subsidie

De gemeente geeft subsidie voor de opstart van nieuwe verduurzamingsprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsonderzoek, opstart-, en onderzoeksactiviteiten. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 20.000 euro.

Lening

De gemeente kan een lening verstrekken voor de uitvoering van activiteiten indien de financiering niet (volledig) via eigen middelen, opbrengst of leningen bij banken of andere instanties kan worden gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie en lening.