Logo Rijksoverheid

Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland verleent subsidie aan Verenigingen van Eigenaren voor het vervangen van asbest door zonnepanelen.

Voor:
  • Asbest verwijderen

Bedrag

De subsidie ligt tussen de € 1.500 en € 10.000 per projectaanvraag.

Voorwaarden:

  • De aanvrager is de eigenaar of pachter van het dak of terrein waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd
  • Het dak waarop of het terrein waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de gemeente Steenwijkerland
  • Het aantal m2 zonnepanelen dat via deze regeling wordt gesubsidieerd overschrijdt niet het aantal m2 van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking
  • De te installeren zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kilowatt-piek
  • De subsidie wordt gebruikt voor de koop en installatie van nieuwe zonnepanelen
  • Het dak waarop of terrein waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd
  • De subsidie is gericht op het verduurzamen van de energie van Steenwijkerland
  • De subsidie is gericht op de verbinding tussen asbestverwijdering en de kans die hiermee ontstaat voor het aanbrengen van zonnepanelen
  • De subsidie wordt berekend op basis van het vermogen van de installatie, per geïnstalleerde Wattpiek € 0,10

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.