Logo Rijksoverheid

Afkoppelen regenpijpen Nijmegen

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Afkoppelen voorkomt dat riolering, waterzuivering en oppervlaktewater zoals de Waal, onnodig worden belast met regenwater en zorgt voor aanvulling van het grondwater.

U kunt onder bepaalde voorwaarden gemeentelijke subsidie krijgen voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer. 

Regen die op het dak van uw woning of schuur valt, wordt vaak via regenpijpen naar de riolering afgevoerd. Een alternatief is 'afkoppelen', waarbij de regenpijpen bijvoorbeeld op een infiltratievoorziening worden aangesloten. Via deze voorziening bezinkt het water in de bodem.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  • € 5,- per vierkante meter voor ondergrondse infiltratie van regenwater
  • € 10,- per vierkante meter voor bovengrondse infiltratie van regenwater

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.