Logo Rijksoverheid

Advies op Maat nieuwbouw woningen - Opsterland

Voor:
  • Maatwerkadvies

Bouwt u een nieuwe woning in de gemeente Opsterland, of laat u dit doen? Dan kunt u op kosten van de gemeente een advies over energiebesparende en duurzame energiemaatregelen aanvragen.

Het advies geeft aan welke mogelijkheden u heeft voor het nemen van energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame technieken. 
Daarnaast biedt het advies u inzicht in de investeringskosten hiervan en binnen welke termijn de maatregelen financieel rendabel zijn. Ook ontvangt u informatie over relevante subsidieregelingen. 

U kunt bij het kopen van een bouwkavel van de gemeente aangeven of u in aanmerking wilt komen voor Advies op Maat.

Bedrag

De advieskosten worden rechtstreeks door de gemeente betaald.