Logo Rijksoverheid

Servicepunt Energieadvies en procesbegeleiding VvE's Amstelveen

Voor:
  • Energie advies

Het Servicepunt Energieadvies ondersteunt VvE’s, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en kleine particuliere verhuurders met advies over het verduurzamen van gebouwen. Ook verzorgt het Servicepunt procesbegeleiding bij het nemen van maatregelen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken.

Je kunt advies en begeleiding aanvragen als je energiebesparende maatregelen wilt nemen. Of omdat je maatregelen wilt uitvoeren om duurzame energie op te wekken. 

Gratis energieadvies voor VVE’s en maatschappelijke organisaties

Tien VvE’s met een gezamenlijke stookinstallatie kunnen een gratis energieadvies aanvragen. Dit aanbod geldt ook voor vijf maatschappelijke organisaties, zoals scholen, culturele instellingen, sportverenigingen, kerken of kinderopvang.

Belangrijkste voorwaarden:

  • Je doet de aanvraag namens een Vereniging van Eigenaren, bewonersinitiatief, maatschappelijke organisatie of kleine particuliere verhuurder.
  • Je vraagt advies of begeleiding aan omdat je van plan bent de energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen uit te voeren aan één of meerdere gebouwen.
  • Het gebouw/de gebouwen liggen binnen de gemeentegrens van Amstelveen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze regeling.