Logo Rijksoverheid

VvE Energiebespaarlening

De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Voor:
 • Energieneutrale woning
 • Aardgasvrije woning
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen
 • Woningisolatie
 • Warmtepomp
 • Muur
 • Vloer
 • Dak
 • Glas
 • Ventilatie
 • Maatwerkadvies
 • Lage Temperatuur-verwarming
 • Douche-warmteterugwinning
 • Warmte-teruglevering uit ventilatielucht
 • Asbest verwijderen

Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren.

Kenmerken van de lening

 • De VvE heeft tenminste 8 wooneenheden
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,-
 • Aantrekkelijke rente
 • Looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar
 • Voor het Zeer energiezuinig pakket, Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de meter een maximum leenbedrag van € 65.000,- per appartement. Lees de aanvullende informatie
 • Rente staat vast gedurende hele looptijd

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.