Logo Rijksoverheid

Subsidie EPA maatwerkadvies en energielabel Gemeente Haaren

Voor:
  • Maatwerkadvies

Met deze subsidie krijgt u een vergoeding voor de kosten die u heeft gemaakt voor het rapport Energie Prestatie Advies (EPA) en voor het energielabel. Het rapport moet opgesteld zijn na 1 januari 2018.

Bedrag

Het subsidiebedrag dat per aanvraag maximaal wordt toegekend is € 200,00 en zal nooit meer bedragen dan de kosten voor het EPA maatwerkadvies.

Belangrijkste voorwaarden

  • Voor een subsidie komt in aanmerking een natuurlijke persoon die eigenaar is van een in de gemeente Haaren gelegen woning.
  • De aanvrager dient minstens 50% eigenaar te zijn van de woning.

Kijk voor meer informatie op de website van de aanbieder van deze subsidie.