Logo Rijksoverheid

Lening asbestdaken verwijderen Drenthe

Voor:
  • Asbest verwijderen

De provincie Drenthe stimuleert het verwijderen van asbestdaken door middel van een lening.

Bedrag

  • Leningen tot € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een consumptieve lening, die in maximaal 15 jaar moet worden afgelost.
  • Leningen van meer dan € 20.000 worden verstrekt als een hypothecaire lening, die in maximaal 30 jaar moet worden afbetaald.

Belangrijkste voorwaarden

  • Let op: eerst aanvragen, dan pas saneren. Is er al werk verricht, dan kan het SNN de aanvraag niet in behandeling nemen.
  • De offerte voor sanering is opgevraagd bij een gecertificeerd asbestspecialist.
  • Er kan ook een lening aangevraagd worden voor een verzilverlening of maatwerklening.
  • De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn.) De productspecificaties en voorwaarden van SVn zijn daarom van toepassing.
  • De door SVn vastgestelde rente wordt verhoogd met een opslag van 0,1% om risico’s af te dekken.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.