Logo Rijksoverheid

Asbestregeling Drenthe

Voor:
  • Asbest verwijderen

Eigenaren en Verenigingen van Eigenaren in de provincie Drenthe kunnen een lening afsluiten voor het verwijderen van een asbestdak.

 Waarvoor kun je deze lening krijgen?

  • Inventarisatie van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf
  • De Natuurtoets (Wet Natuurbescherming)
  • Sanering van een asbestdak en de eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf
  • Sloop van een gebouw met een asbestdak
  • Plaatsen van een nieuw dak ter vervanging van het asbestdak
  • Saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbestdak

Let op: Vraag de lening eerst aan en ga dan pas maatregelen uitvoeren

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.